Hull i tennene

Visste du at karies eller hull i tennene er den mest vanlige sykdommen i verden?

Og vet du hvordan det oppstår, og hva du kan gjøre for å forebygge hull?

Hull i tennene oppstår når kariogene bakterier spiser og produserer syre som et avfallprodukt. Det er nettopp denne syren som bryter ned tennene og gir tannråte.

De kariogene bakteriene livnærer seg på sukker, og manglende renhold og fjernelse av belegg på tennene gir næring til bakteriene.

Det er viktig med regelmessig sjekk av tennene for å avdekke eventuelle hull, da de i startfasen gir få eller ingen symptomer. Hull i emaljen av tennene kan som hovedregel stå uten at de trenger å fylles, men karies i margen av tannen/dentinet må som regel behandles.

Fluorider i fluortilskudd styrker emaljen og gjør den mer motstandsdyktig mot syre.

Det viktigste du kan gjøre for å unngå hull i tennene er:

  1. Pusse tenner 2 ganger daglig med fluorholdig tannkrem. For voksne bør tannkremen inneholde 1450 ppm fluorider, mens den for mindre barn bør inneholde 1000 ppm.
  2. Begrense inntak av sukkerholding mat og drikke
  3. Bruke tanntråd daglig
  4. Unngå småspising og kontinuerlig tilførsel av sukker
  5. Kontrollere tennene regelmessig

 

Hvordan behandler vi hull i tennene?

Små hull kan som regel observeres uten at fyllingsterapi er nødvendig. Når hullet når inn til dentinet av tannen er det ofte nødvendig å legge fylling. Dette gjøres ved at det ødelagte tannvevet bores bort og fjernes. Vevet erstattes av en fylling, som regel laget av et komposittmateriale.

Dersom hullet går inn til nerven av tannen er rotfylling nødvendig. En slik behandling innebærer å fjerne nerven i tannen under sterile forhold. Rotfyllingsmaterialet føres så inn i tannroten.

Munntørrhet og økt fare for hull i tennene

Noen pasienter er plaget av munntørrhet. Dette kan blant annet skyldes sykdom, medisiner og bestråling av spyttkjertler. Lav spyttproduksjon gir økt fare for hull i tennene da spytt er med på å rense munnen og nøytralisere syrer.  Det er viktig at vi som tannleger er oppmerksomme på spyttforholdene og gir gode råd for å unngå hull i tennene, samt tiltak som kan stimulere spyttproduksjonen. Pasienter med dokumenterbar lav spyttproduksjon kombinert med mye hull i tennene kan ha rettigheter for stønad til tannbehandling.

Dette kan du lese mer om her

Relaterte Artikler

Fordeler med Airflow

Airflow tannrens er en moderne og effektiv behandlingsmetode som benyttes av tannleger for å fjerne belegg og misfarginger på tennene.

Les mer

Fordeler med Airflow

Airflow tannrens er en moderne og effektiv behandlingsmetode som benyttes av tannleger for å fjerne belegg og misfarginger på tennene.

Les mer »

Syreskader

Kostholdet i samfunnet har endret seg mye de siste årene og syreskader er et økende problem. Vi inntar mat og drikke som kan inneholde til dels store mengder skadelige syrer.

Les mer »