Dette imprint ble sist oppdatert den 26/03/2024.

Eieren av dette nettstedet er:

Munnviken Tannklinikk AS Aksjeselskap
Østre Totenveg 24,
2816 Gjøvik
Norge
E-post: post@munnviken.com
Telefonnr: 61132500
MVA ID: 927 240 149

1. Generelt

1.1 Yrket eller aktivitetene som vises på dette nettstedet krever et bestemt vitnemål, som angitt her:

Tannlege, dette vitnemålet eller stillingstittelen ble tildelt i Norge.

Vi er villige eller forpliktet til å delta i tvisteløsningsprosedyrer for en forbrukervoldgiftsnemnd.

2. Følgende informasjon er obligatorisk i henhold til tysk lov.