Trygderefusjon for tannbehandling – Helfo

Enkelte pasientgrupper kan rett på støtte til tannbehandling fra Helfo

Som hovedregel skal alle voksne i Norge betale for sin tannbehandling.

Noen pasientgrupper har rett på tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Dette gjelder også unge voksne frem til året de fyller 22

19- og 20-åringer betaler 25% av takstene som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

21- og 22-åringer betaler 50% av fylkeskommunens egne takster.

For voksne personer som fyller 23 år i behandlingsåret skal man i hovedregel betale fullt for tannbehandlingen. Men det finnes 15 innslagspunkter med tilstander, skader eller sykdommer som gir rett til støtte til tannbehandling etter folketrygdslovens regler.

Det er vårt ansvar som tannlege å gjøre en vurdering om pasientens behandlingsbehov gir rett til stønad fra folketrygden. Dette krever en grundig undersøkelse og dokumentering. Behandlingen må være medisinsk nødvendig, og faglig god. Minimal invasiv behandling skal som hovedregel foretrekkes fremfor omfattende og invasive behandlinger.

De femten punktene er som følger:

 1. Sjelden medisinsk tilstand.Enkeltdiagnoser som finnes på listen for sjeldne medisinske tilstander, A-listen eller B-listen.
 2. Leppe-kjeve-ganespalte
 3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig.
 4. Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander.
 5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
 6. Periodontitt eller pyrea
 7. Tannutviklingsforstyrrelser
 8. Bittanomalier
 9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
 10. Hyposalivasjon eller munntørrhet
 11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
 12. Tannskade ved godkjent yrkesskade
 13. Tannskader ved ulykke, som ikke er yrkesskade
 14. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne
 15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven 

 

Frikort dekker egenandeler ved tannbehandling for punkt 5 (Sykdommer og anomalier) og punkt 6 (Periodontitt)

Du kan lese mer utfyllende om de 15 innslagspunktene her: Helfo

 

Relaterte Artikler

Fordeler med Airflow

Airflow tannrens er en moderne og effektiv behandlingsmetode som benyttes av tannleger for å fjerne belegg og misfarginger på tennene.

Les mer

Fordeler med Airflow

Airflow tannrens er en moderne og effektiv behandlingsmetode som benyttes av tannleger for å fjerne belegg og misfarginger på tennene.

Les mer »

Syreskader

Kostholdet i samfunnet har endret seg mye de siste årene og syreskader er et økende problem. Vi inntar mat og drikke som kan inneholde til dels store mengder skadelige syrer.

Les mer »